Články

Myšlenka je první

Myšlenka je první. Zkušenost je vždy sekundární. Myšlenky se stávají realitou. Nemůžete něco prožít a pak na tom založit myšlenku. Vaše zkušenost, tedy to, co se děje, je přímým odrazem toho, jak myslíte, nezávislým na okolnostech vnějšího světa. Svojí myšlenkou formujete své úspěchy ve všech oblastech. Vaše myšlenka je spouštěcím mechanizmem zákona přitažlivosti. Není to vymyšlený zákon přitažlivosti.Byl zapsán již před 3000 př.n.l.do kamene.

KyberSoft - Copyright © 2012 Kineziologie - detoxikace