Myšlenka je první

Myšlenka je první. Zkušenost je vždy sekundární. Myšlenky se stávají realitou. Nemůžete něco prožít a pak na tom založit myšlenku. Vaše zkušenost, tedy to, co se děje, je přímým odrazem toho, jak myslíte, nezávislým na okolnostech vnějšího světa. Svojí myšlenkou formujete své úspěchy ve všech oblastech. Vaše myšlenka je spouštěcím mechanizmem zákona přitažlivosti. Není to vymyšlený zákon přitažlivosti.Byl zapsán již před 3000 př.n.l.do kamene.

Je to zákon, který určuje každý okamžik vašeho života, vše, co se děje v našem životě, vše, čím procházíme a co prožíváme. Tento zákon přitažlivosti formuje celou vaši životní zkušenost a děje se to skrze vaše myšlenky. Jistě se vám stalo, že jste intenzivně přemýšleli nad něčím, co vás trápilo, těch myšlenek se nedalo zbavit. Čím více jste přemýšleli, tím horší se to zdálo. Jako by se na vás valila lavina, které jste nedokázali utéct. A aby toho nebylo málo, to, nad čím jste tak silně přemýšleli se začalo realizovat.

Řešili jste to, jak vyjít s penězi, jak málo jich máte a druhý den vám přišla zcela nečekaně složenka na doúčtování elektřiny a částka byla tak vysoká, že se vám podlomily nohy. Proč?? Zní to možná nepravděpodobně, ale bylo to dáno tím, jak moc jste byli zaujati myšlenkou, že jste bez peněz. Ta intenzivní síla vašich myšlenek je vlastně magnet. Přitahuje to, na co myslíte. Je spousta lidí, kteří jsou zahlceni svými problémy a tyto se jako "zázrakem" stále zvětšují. Na druhé straně existují lidé, kteří ač mají problém, nenechají se jím zahltit, vypustí jej a očekávají zlepšení. Protože věří, že že vše se v dobré obrátí a oni mají v plánu být šťastní. S nikým se o tom nebaví,berou to jako samozřejmost, to přesvědčení je v nich.

Teď možná namítnete, že to, co vám tady říkám je snůška nesmyslů. Protože jste tzv.pozitivně mysleli, snažili se a výsledek - žádný. Je to však o tom, že my, lidé, máme většinou omezenou schopnost zodpovědného chování vůči sobě. Vezměte si jen, kolik předsevzetí si každý rok dáváme a málo co se nám podaří splnit. A stejné je to i s naším myšlením. To co je pro nás v dané chvíli prioritní, se stává důležitým v našich myšlenkách jen na chvíli. A to ještě dokážeme velmi rychle znegovat. Dám vám příklad. Nutně potřebujete peníze. Snažíte se pozitivně myslet, berete si příklad z přečtených knih a jdete si vsadit. Protože v dané chvíli jste přesvědčeni, že je to jediná možnost, jak řešit svoji situaci. Samozřejmě, že v tu chvíli nevyhrajete. A v ten moment zapomínáte na svoji myšlenku: "chci být finančně nezávislý", popadne vás vztek a řeknete si, no jo, jasně, jak já můžu mít peníze. To jsem si mohl myslet. A najednou je tou prioritní myšlenkou ta, která říká: jak já můžu být někdy bohatý, když mi nikdy nic nevyjde. A právě v té chvíli došlo k popření přání a jste znovu v tom začarovaném kruhu. Základem totiž je, že načasování splnění vašeho přání už neovlivníte. To už ponechejte na jiných silách. Pokud všakspadnete znovu do svých negativních myšlenek, kruh nesplněných přání neopustíte. Charles Hannel již na začátku 20.století pronesl: Zásadní myšlenkou nebo vnitřním postojem je magnet a zákon přitažlivosti říká, že podobné věci se přitahují, z čehož plyne, že vnitřní postoj bude trvale přitahovat takové události a situace, které odpovídají jeho povaze.

Problém je v tom, že většina lidí přemýšlí o tom, co nechtěj, aby bylo, a diví se, proč se jim tyto pořád dokola dějí. Zákon přitažlivosti se nestará o to, zda to,na co myslíte, je dobré nebo špatné. Odpovídá na vaše myšlenky. Takže pokud se díváte na horu dluhů a je vám z ní mizerně, je to signál, který vysíláte do vesmíru. "Cítím se hrozně, že mám tolik dluhů." A takto si to pro sebe ještě potvrzujete. Cítíte je ve všech sférách svého bytí. Proto jich budete mít ještě víc. Zákon přitažlivosti, tedy odpovědi na vaše myšlenky, vskutku poslouchá. Když myslíte na věci po kterých toužíte, ale bytostně a zaměříte na ně veškeré své úmysly, pak vám zákon přitažlivosti dá přesně to, po čem toužíte.

Zkusme tedy myslet jinak a toužit, věřit a užívat si to, co jsme si díky svému postoji k sobě do svého života přitáhli.

KyberSoft - Copyright © 2012 Kineziologie - detoxikace